แคตตาล็อกออนไลน์

ขายเหล็กฉาก สุพรรณบุรี

ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ขายเหล็กฉาก สุพรรณบุรี ต้องการใช้เหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ สั่งซื้อเหล็กได้ที่  ร้านเหล็ก สามชุกสตีล ค้าส่ง ค้าปลีก เหล็ก จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรูทำชั้น เหล็กฉากเจาะรู เหล็กฉากมาตรฐาน มอก. เหล็กฉากเส้น เหล็กฉากแบ่งตัด สำหรับร้านค้าและโครงการ จำหน่ายเหล็กโครงสร้าง เหล็กเต็ม เหล็กโรงใหญ่ โทร 035-571-071-2

เหล็กฉาก (Angle Bar) คือ เหล็กที่มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานโครงสร้างงาน และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคา
เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา น้ำหนักจะต้องมีค่า +/- ไม่เกิน 3% จากสเปกที่กำหนดไว้ เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำกับไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่เหล็กจันทร์เพ็ญ สุพรรณบุรี

ให้บริการในพื้นที่สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ เดิมบางนางบวช ด่านช้าง หนองหญ้าไซ บางปลาม้า ศรีประจันต์ สองพี่น้อง สามชุก อู่ทองและจัหวัดใกล้เคียง ชัยนาท อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม